Znajdujesz się w: O Nas

Strategia działania Banku Spółdzielczego w Wolinie
na lata 2008 - 2013

Bank Spółdzielczy w Wolinie obecny jest na rynku bankowości polskiej od 57 lat, zawiera wyłącznie polski kapitał, posiada markę opartą na latach spółdzielczej tradycji. Jest spółdzielnią i podlega regulacji prawnej następujących ustaw:

  • Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72 poz.665 ze zmianami)
  • Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54 poz.288 ze zmianami)
  • o funkcjonowaniu Banków Spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i Bankach Zrzeszających (Dz.U.Nr 119poz.1252 ze zmianami).
> czytaj

Misja Banku

czyli długoterminowa wizja funkcjonowania Banku uwarunkowana jest historią i tradycją, preferencjami właścicieli i otoczenia Banku, sytuacją gospodarczą i kształtowaniem się rynku pieniężnego oraz kapitałowego w skali regionu. Jest to głównie kierunek o charakterze proklientowskim ze szczególnym naciskiem na klienta indywidualnego, rolników, jednostki samorządu terytorialnego, drobny biznes. Tym klientom Bank pragnie zapewnić profesjonalną obsługę, dostęp do tanich i nowoczesnych produktów bankowych oraz umożliwić korzystne lokowanie nadwyżek finansowych.

> czytaj

Strategia proklientowska

Założeniem tej strategii jest orientacja Banku na klienta - zwiększenie liczby klientów i zaspakajanie jego wszystkich potrzeb finansowych. Podnoszenie jakości obsługi i poprawa efektywności obsługi klienta. Bank zamierza udoskonalić segmentację klientów i wdrożyć system zarządzania kontaktami z klientem co umożliwiłoby personalizację oferty produktowej depozytowej i kredytowej.

Strategia organizacyjno-instytucjonalna

Założeniem tej strategii jest zorganizowanie Centrali BS, przyłączenie kolejnego banku spółdzielczego działającego w otoczeniu BS Wolin, rozszerzanie sieci małych placówek na terenach niszowych bądź o wysokim zagęszczeniu mieszkańców.

Strategia rynkowa

Zakłada zwiększenie udziału w rynku poprzez nowe kanały dystrybucji - nowe filie, punkty, sieć bankomatów. Rozszerzenie działań marketingowych w zakresie:

> czytaj

Strategia finansowa

Zakłada osiągnięcie siły finansowej mierzonej wzrostem wskaźników ROA, ROE, poprzez utrzymanie właściwych relacji między dochodami a kosztami. Prowadzenie w pełni rentowej działalności a w efekcie generowanie zysku w wysokości umożliwiającej zwiększanie funduszy własnych i wypłatę dywidendy, która jest satysfakcją dla właścicieli Banku.

> czytaj

Kursy Walut

Średnie kursy walut
NBP z 2015-01-28

1 EUR - 4,2348

1 USD - 3,7276

1 CHF - 4,1335

1 GBP - 5,6619

> zobacz więcej

Kod BIC (SWIFT)

GBWCPLPP

Kalkulatory

> zobacz więcej

Generator druków

> wypełnij