Czas na własne M

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,91%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 224.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 307.514,12 zł. Oprocentowanie zmienne 2,15 % całkowity koszt kredytu 83.514,12 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 66860,12 zł, ubezpieczenie 13285,00, usługi dodatkowe 3.369,00zł), 5 miesięcznych rat równych w wysokości 1.068,07zł, 294 miesięcznych rat równych w wysokości 967,87zł oraz ostatnia rata wyrównująca 965,99zł. Kalkulacja została sporządzona na dzień 24.02.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynika-jących z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy; stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnienia oprocentowania z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.