Nowe informacje o świadczeniach rodzinnych

Od dziś Klienci Banku Spółdzielczego w Wolinie mogą złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+. System Bankowości Internetowej umożliwia beneficjentom programu Rodzina 500+ składanie wniosków przez stronę internetową Banku Spółdzielczego w Wolinie.

Klientom Banku Spółdzielczego w Wolinie, udostępniona została możliwość składania wniosków w ramach Programu Rodzina 500+ bezpośrednio z poziomu Bankowości Internetowej na smartfonie, tablecie czy innym urządzeniu z dostępem do internetu. Wnioski w tak przygotowanym rozwiązaniu, klienci Banków Spółdzielczych w Zrzeszeniu SGB będą mogli złożyć jako pierwsi w Polsce.

Klienci mogą samodzielnie wypełnić formularz wniosku o świadczenie oraz wysłać wypełniony wniosek, bez konieczności wychodzenia z domu. Po wpłynięciu wniosku do Ministerstwa, będzie on przekazywany do lokalnych urzędów, które odpowiadać będą za merytoryczne rozpatrzenie wniosku.

SGB-Bank S.A. oraz Bank Spółdzielczy w Wolinie będą pośredniczyć w przekazaniu wniosków do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poza wnioskami o świadczenia z programu Rodzina 500+ klienci Banków Spółdzielczych mogą mobilnie zawnioskować o świadczenia z programu Dobry Start (300+) oraz terminal POS.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z udostępnionych wniosków.

Więcej informacjami o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie:

https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz na dedykowanej stronie programu: http://www.rodzina500plus.gov.pl

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolinie