Kantor SGB

Kantor SGB umożliwia klientom indywidualnym i instytucjonalnym, posiadającym dostęp do rachunków złotowych i walutowych przez bankowość internetową w Banku Spółdzielczym SGB, korzystanie z usługi natychmiastowej wymiany walut w oparciu o zmieniające się kursy rynkowe poprzez bankowość elektroniczną.

Oferujemy:

  • atrakcyjne kursy oferowanych walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • możliwość wymiany online w godzinach dostępności usługi,
  • natychmiastową realizację transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji na Twoich warunkach, z datą przyszłą, po określonym kursie.

Kantor SGB
Usługa wymiany walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych posiadających jednocześnie rachunek w PLN z dostępem przez bankowość elektroniczną. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.
Oferujemy również możliwość zlecenia wymiany waluty po ustalonym przez Ciebie kursie z datą przyszłą, jeśli kurs osiągnie wskazaną wartość, do wskazanej w zleceniu daty. Aby korzystać z Kantoru SGB złóż wniosek w placówkach Banku Spółdzielczego w Wolinie, które mają w ofercie usługę Kantor SGB.

Kantor SGB
Wymiana walut w Kantorze SGB dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych, a rachunkiem w walucie wymienialnej.
Możesz też tak zlecić wymianę, aby zrealizowała się automatycznie w przyszłości, dopiero gdy będzie ona możliwa po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu możesz ustawić też datę wygaśnięcia.
Funkcjonalność Kantoru SGB w poszczególnych bankach może się od siebie różnić – o szczegóły pytaj w konkretnym banku.
Jeśli nie posiadasz rachunku walutowego przyjdź do placówki Banku Spółdzielczego w Wolinie i złóż wniosek o usługę.
Wymiana walut (rozliczenie) następuje pomiędzy rachunkiem prowadzonym w złotych, a danym rachunkiem walutowym.
Szczegóły oferty dotyczące funkcjonowania Kantoru SGB (w tym m.in. rodzaje dostępnych walut, godziny dostępności usługi, wymogi formalne oraz informacje o opłatach i prowizjach) dostępne są na stronie internetowej danego Banku Spółdzielczego w Wolinie: https://bswolin.pl/aktualnosci/kantor-sgb.
Usługa dostępna w dni robocze od 8.00 do 15.30. Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze SGB poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne

  • limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 100 000,00 zł / równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta).
  • maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi 200 000,00 zł / równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej. Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze SGB, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu

Rachunki walutowe i karta walutowa
Bank prowadzi rachunki walutowe w walutach wymienialnych EUR i USD, oferujemy przeprowadzanie rozliczeń za ich pośrednictwem oraz oferujemy karty międzynarodowe z funkcja zbliżeniową. Rachunki walutowe i karta walutowa prowadzone są dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w EUR i USD. Wysokość opłat i prowizji określone są w Taryfie opłat i prowizji: https://bswolin.pl/oprocentowanie.


Dokumenty dotyczące usługi:

Instrukcja użytkowania Kantoru SGB

Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych
Załacznik nr 4 do "Regulaminu..." - Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej

Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
Załacznik nr 4 do "Regulaminu..." - Zasady świadczenia usługi Kantor SGB w ramach usług bankowości elektronicznej