zielony element banneru

Wypłata dywidendy

Przygotuj się na zmiany

Bezpieczna Visa

Kantor SGB

Ostrzegamy przed oszustami,

Okresowo stała stopa oprocentowania

Wypłata dywidendy

Nowa bankowość elektroniczna

Płać łatwo i bezpiecznie z kartą Visa

Szybka wymiana walut

którzy podszywają się pod pracowników Banku!
Zachowaj ostrożność!

dla kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie

Outsourcing

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, dotyczącym ogłaszania przez Bank informacji o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, Bank Spółdzielczy w Wolinie informuje, iż zawarł umowy w sprawie dokonywania czynności z zakresu technologii informatycznych, bezpośrednio związanych z działalnością bankową z następującymi przedsiębiorcami:

PODMIOTY, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWĘ:
Zakład Usług Informatycznych "Novum" Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Spokojnej 9a, 18-400 Łomża, KRS: 0000080302, NIP: 7180026819