Promocja kredytu mieszkaniowego

Każdy pragnie mieć swoje miejsce, do którego chętnie będzie wracał. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Wolinie ułatwi realizację tego celu. Podstawowe informacje dotyczące kredytu mieszkaniowego:

  • marża: od 1,90%
  • prowizja: 0,00%
  • okres kredytowania: do 25 lat
  • RRSO: 9,35%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,35 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300 000,00 PLN (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania 300 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu 8,92% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,02%) i marży Banku w wysokości 1,90%, po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości; 299 miesięcznych równych ratach po 2.501,17 PLN i ostania rata wyrównująca 2.502,20 PLN. Całkowity koszt kredytu 450.571,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 450.352,40 PLN, prowizja od przyznanej kwoty kredytu 0,00%. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno- prawnej (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnił następujących kosztów: kosztów ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztów wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 750.571,40 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Stawka WIBOR 3M jest ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego następnego kwartału kalendarzowego i obowiązuje przez okres całego kwartału. Kalkulacja została dokonana na dzień 28.02.2023. na reprezentatywnym przykładzie.