Kredyt płynnościowy

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej z oprocentowaniem 2 %

Kredyt przeznaczony dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy: • forma pomocy – dopłaty do oprocentowania;

• oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR;

Okres stosowania dopłat: do 60 miesięcy

Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:

  • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

Kredyt może być udzielony do 31 grudnia 2023 roku. O szczegóły pytaj w naszych placówkach.